SEÇÃO 6 - Insamling och leverans

 

Kunden är ansvarig för att hämta sina inköpta varor inom den angivna tidsramen, enligt den meddelade informationen vid köptillfället. Om leverans har valts måste kunden ange korrekt leveransinformation och vara tillgänglig för att ta emot varan vid leveransen.

 

Oupphämtade varor

Om inte dina ben hämtas inom 7 dagar efter meddelandet om att de är tillgängliga för avhämtning kommer de att betraktas som ej avhämtade. Om varorna inte hämtas inom mer än 7 dagar förbehåller sig Lilly Olson rätten att kassera, sälja eller hantera varorna enligt sitt eget gottfinnande. Eventuella kostnader för lagring, kassering eller försäljning av ej avhämtade varor kan debiteras kunden

 

Återbetalningar och avbokningar

Ingen återbetalning eller avbokning kommer att erbjudas för ej hämtade varor, om inte detta krävs enligt gällande lag. Eventuella insättningar betalda för varor kommer att gå förlorade om varorna inte hämtas inom den angivna tidsramen.

 

Ansvar

Lilly Olson är inte ansvarig för förlust, skada eller försämring av varor som inte hämtats inom den angivna hämtningsperioden.