RECENSION

Denna webbplats drivs av Fenevo. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Fenevo. Fenevo erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.


När du besöker vår webbplats och/eller köper något från oss deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande användarvillkor ("Användarvillkor", "TOS"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att gå in på eller komma åt någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, besök inte webbplatsen eller använd tjänsterna. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till det nuvarande erbjudandet omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst kontrollera den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor.

CTK:88803945

moms: NL004651374B94


AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR LAGRING ONLINE
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig ålder i staten eller provinsen där du bor och att du har gett oss tillåtelse att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.
Du får inte skicka in maskar, virus eller destruktiv kod.
Brott mot villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av din tjänst.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst av vilken anledning som helst.
Du samtycker till att Ditt Innehåll (förutom kreditkortsinformation) överförs okrypterat och (a) kan innebära överföring över olika nätverk och (b) att uppfylla tekniska krav kan kräva ändringar vid anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras när den överförs via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, duplicera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av eller tillgång till Tjänsten, eller någon anslutning på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och är inte avsedda att begränsa eller begränsa din användning av tjänsten.


AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUELLA DATA.

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmänna informationsändamål och bör inte litas på som den enda grunden för beslutsfattande utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer uppdaterade informationskällor. Användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information kanske inte är uppdaterad och är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att vara medveten om eventuella ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras.
Vi förbehåller oss rätten att ändra tjänsten (eller dess del eller innehåll) eller sluta använda den när som helst utan föregående meddelande.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrytande av tjänsten.
Att göra ett kontrakt
Presentationen av produkter i onlinebutiken är inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog. Genom att klicka på knappen "Köp" ger du ett erbjudande om att ingå ett köpekontrakt. Bekräftelse på mottagande av din beställning följer direkt efter sändning med ett automatiskt e-postmeddelande. Denna e-postbekräftelse innebär inte godkännande av avtalet.

Garanti
Lagstadgade garantirättigheter gäller.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har försökt på alla sätt att presentera färgerna och bilderna på de produkter som syns i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon särskild person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda någon produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkten, tjänsten, informationen eller annat material du köper eller får kommer att motsvara dina förväntningar eller att fel i tjänsten kommer att rättas till. Alla våra produkter levereras direkt till konsumenten från vår leverantör i Kina. Alla betalningar, såsom tullavgifter, importtullar, är konsumentens ansvar.

AVSNITT 6 - KORREKTHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Efter eget gottfinnande kan vi begränsa eller avbryta individuella, hushålls- eller orderspecifika inköpskvantiteter. Dessa begränsningar kan gälla beställningar från samma kundkonto, med samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret du angav när du gjorde beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka beställningar som, efter eget gottfinnande, verkar ha gjorts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla uppdaterad, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp du gör i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din kontoinformation och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan behandla betalningar och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte kan övervaka eller kontrollera.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, utfästelser eller villkor och utan stöd. Vi tar inget ansvar som härrör från eller relaterat till användningen av valfria verktyg från tredje part.
Användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande, och du måste se till att du förstår och accepterar villkoren under vilka sådan tredje part tillhandahåller sådana verktyg.
Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa användarvillkor gäller även för dessa nya funktioner och/eller tjänster.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER.
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan ta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att kontrollera eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar eller tar inte ansvar för material eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs reglerna och policyerna för tredje parts tjänsteleverantör noggrant och se till att du förstår dem innan du gör några transaktioner. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående Tredjepartsleverantörens produkter ska riktas till Tredjepartsleverantören.


AVSNITT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANNAN INFORMATION SOM SÄNDS IN AV ANVÄNDARE.
Om du skickar in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller skickar oönskade kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material på vår begäran, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar i vilket medium som helst utan begränsningar. Vi är inte och är inte skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella, (2) betala någon ersättning för några kommentarer eller (3) svara på kommentarer.
Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personliga rättigheter eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material och inte kommer att innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan störa driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara eller på annat sätt vilseleda oss eller en tredje part när det gäller ursprunget till din kommentar. Du är ensam ansvarig för alla dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och är inte ansvariga för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

Eventuella särskilda extra förtullningsavgifter och/eller importavgifter ingår inte i priset och är kundens ansvar.AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER
Att tillhandahålla personlig information via Butiken är föremål för vår integritetspolicy. Du kan bekanta dig med vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN
Från tid till annan kan vår webbplats eller tjänst innehålla information som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om informationen på Tjänsten eller relaterad webbplats är felaktig när som helst och utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning). .
Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Alla angivna uppdaterings- eller uppdateringsdatum som är tillämpliga på Tjänsten eller någon relaterad webbplats ska inte användas som en indikation på att någon information i Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA SYFTEN
Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) uppmuntra andra att delta i eller ägna sig åt illegal verksamhet; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) bryter mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, förtala, förtala, förnedra, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) tillhandahålla falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som används eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller den relaterade webbplatsen, andra webbplatser eller Internet (h) samla in eller övervaka personlig information av andra; (i) för spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapning; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något förbjudet syfte. (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna metoderna. (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna metoderna.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTI; ANSVARSBEGRÄNSNING.
Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som erhålls genom att använda tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten från tid till annan på obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsten eller oförmågan att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (såvida vi inte uttryckligen anger annat) till dig "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan någon uttrycklig eller underförstådd representation, garanti eller villkor, inklusive underförstådda garantier eller villkor som rör säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
eller för förlust eller skada som uppstår från användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkter) som skickats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om möjligheten till sådan skada har meddelats. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till det högsta belopp som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING.
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Fenevo och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från tredje parts anspråk eller krav, inklusive rimliga krav. advokatarvoden, som härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten däri eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse förbli verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet kvarstår i alla avseenden även efter uppsägningen av detta avtal.
Dessa användarvillkor kommer att gälla tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du inte längre använder vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, bryter mot, eller vi misstänker att du har brutit mot, något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi även säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla utestående belopp upp till datumet för uppsägning, och/eller du kan nekas tillgång till våra tjänster (eller delar därav).


ARTIKEL 17 - HELA AVTALET
Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller uppföranderegler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive utan begränsning eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot deras författare.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG.
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal enligt vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR.
Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för eventuella ändringar. Din fortsatta åtkomst eller användning av vår webbplats eller tjänst efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har gjorts kommer att anses acceptera dessa ändringar.