varning

Hållbarhetsmål

Waalre

 

 

 

Kontaktinformation

e-post: info@lillyolsson.com

 

 

 

Moms: NL004651374B94 Företagsnummer: 88803945 Ansvar för innehåll Innehållet på vår webbplats har förberetts noggrant och enligt bästa kännedom. Vi kan dock inte ta ansvar för korrektheten, fullständigheten och aktuellheten av innehållet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för innehållet på dessa sidor enligt gällande lagar i enlighet med § 7 stycke 1 i TMG. Enligt § 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör emellertid inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad data från tredje parter eller att undersöka omständigheter som pekar på olaglig verksamhet. Detta påverkar inte skyldigheterna att ta bort eller förhindra användningen av data enligt gällande lagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar i detta sammanhang är dock endast möjligt från det ögonblick då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort det berörda innehållet.

 

Ansvarsbegränsning gällande externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa direkt eller indirekt länkade webbplatser. Därför kan vi inte garantera riktigheten av innehållet i "externa länkar". Leverantörerna eller administratörerna (författarna) av webbplatserna ansvarar för innehållet i externa länkar.

 

Externa länkar kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen och var fria från olagligt innehåll vid tidpunkten för länkningen. Kontinuerlig kontroll av innehållet i externa länkar är inte möjlig utan konkreta indikationer på lagbrott. Vid direkta eller indirekta länkar till tredje parts webbplatser utanför vårt ansvarsområde skulle ansvar endast uppstå om vi får kännedom om innehållet och om det är tekniskt möjligt och rimligt för oss att förhindra dess användning om det är olagligt innehåll

 

Denna ansvarsfriskrivning gäller också länkar och referenser som placeras av frågeställare, bloggskribenter eller diskussionsforumgäster på vår egen internetnärvaro. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och särskilt för skador som orsakas av användning eller utebliven användning av information som presenteras på detta sätt, vilar enbart på tjänsteleverantören av den sida som hänvisas till och inte på den som bara hänvisar till publikationen i fråga genom länkar.

 

Om vi upptäcker lagbrott kommer vi att ta bort de externa länkarna omedelbart.

 

upphovsrätt

 

Innehållet och verken som publiceras på vår webbplats omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, modifiering, distribution och all form av användning av upphovsmannens immateriella egendom i författarens idealiska och materiella mening utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt förhandsgodkännande från den berörda författaren, som avses i upphovsrättslagen. Nedladdning och kopiering av denna webbplats är endast tillåten för privat och icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på vår webbplats inte är skapat av oss, måste tredje parts upphovsrätt respekteras. Innehåll från tredje part är markerat som sådant. Men om du hittar ett brott mot upphovsrätten, vänligen meddela oss. Om vi blir medvetna om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.